74890b03-9662-47e9-b939-b33439227616.jpg

Chòi canh bảo vệ TPX

Giá: Ưu đãi

Chòi canh bảo vệ TPX từ công nghệ CANADA đúc liền khối cả bên trong và bên ngoài phù hợp cho các chòi bảo vệ công trình xây dựng hay chốt điều khiển giao thông.

Xem chi tiết