fcb5c195-ca01-42f8-9d71-312b3a71b885.jpg

Nhà vệ sinh di động có xe kéo

Giá: Liên hệ

Nhà vệ sinh lưu động là sự  kết hợp giữa các Model nhà vệ sinh vào một Rờ-mooc, được thiết kế theo quy chuẩn thích hợp với tất cả các Model nhà vệ sinh

Xem chi tiết