Chuyến hàng đầu tiên phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Trong đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Công ty Sài Gòn Composite vinh dự được lựa chọn là đối tác cung cấp hơn 100 nhà vệ sinh di động loại 1C, 2C để phục vụ các hoạt dộng của lễ hội tại khu trung tâm Hà Nội.

Chuyến hàng đầu tiên phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Trong đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Công ty Sài Gòn Composite vinh dự được lựa chọn là đối tác cung cấp hơn 100 nhà vệ sinh di động loại 1C, 2C để phục vụ các hoạt dộng của lễ hội tại khu trung tâm Hà Nội.

Dưới đây là những hình ảnh sản phẩm được vận chuyển ra thủ đô Hà Nội

cung cấp nhà vệ sinh di động toàn quốc 1

 

cung cấp nhà vệ sinh di động toàn quốc 1 2

 

cung cấp nhà vệ sinh di động toàn quốc 1 3

 

cung cấp nhà vệ sinh di động toàn quốc 1 4